FAQ

1. Czym różnią się panele fotowoltaiczne od kolektorów słonecznych?

Panele fotowoltaiczne przetwarzają energię promieniowania słonecznego w energię elektryczną, która po przejściu przez falownik może być wykorzystana do zasilania domowych lub gospodarczych urządzeń elektrycznych, w systemach jedno oraz trójfazowych. Kolektory słoneczne natomiast, wykorzystują energię promieniowania słonecznego jedynie do podgrzewania wody.

2. Czy instalacja paneli fotowoltaicznych na dachu wymaga uzyskania pozwolenia na budowę?

Zgodnie z przepisami Prawa budowlanego montaż urządzeń fotowoltaicznych o mocy elektrycznej do 40 kWp nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę.

3. Czy zakład energetyczny pobiera opłatę za przyłączenie mikroinstalacji fotowoltaicznej?

Nie. Zakład energetyczny nie pobiera opłaty za przyłączenie mikroinstalacji fotowoltaicznej jeżeli jej moc przyłączeniowa nie przekracza mocy przyłączeniowej określonej w warunkach przyłączenia wydanych dla obiektu, w którym planowany jest montaż instalacji fotowoltaicznej.

4. Czy zakład energetyczny może odmówić przyłączenia mikroinstalacji fotowoltaicznej?

Nie. W myśl zapisów Ustawy OZE zakład energetyczny zobowiązany jest do przyłączenia mikroinstalacji OZE o mocy do 40kWp w tym instalacji fotowoltaicznych.

5. Czy montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej wymaga uzyskania koncesji na wytwarzanie energii?

Nie. Wytwórca energii w mikroinstalacji (o mocy do 40 kWp) i małej instalacji fotowoltaicznej (o mocy od 40 do 200 kWp) będący przedsiębiorcą w myśl art. 3 Ustawy OZE nie musi uzyskiwać koncesji na wytwarzanie energii. Koncesja jest wymagana jeżeli wytwórca zamierza produkować prąd w dużych instalacjach fotowoltaicznych tj. większych niż 200 kWp. Osoby fizyczne również zwolnione są z obowiązku uzyskiwania koncesji.

6. Czy podłączenie mikroinstalacji PV do sieci wymaga uzyskania warunków przyłączeniowych?

Uzyskanie warunków przyłączenia dla mikroinstalacji fotowoltaicznej jest wymagane jedynie w sytuacji gdy moc przyłączeniowa mikroinstalacji jest wyższa niż moc przyłączeniowa wynikająca z warunków przyłączenia wydanych dla obiektu, w którym planowany jest montaż instalacji fotowoltaicznej. Przykład: Gospodarstwo domowe ma wydane warunki przyłączeniowe na 7kWp i chce zamontować mikroinstalację fotowoltaiczną o mocy 5kWp. W takim przypadku przyłączenie instalacji następuje poprzez zgłoszenie przez wnioskodawcę do zakładu energetycznego. Natomiast gdy gospodarstwo chce przyłączyć instalację o wyższej mocy wytwórczej niż posiada warunki przyłączeniowe to w pierwszej kolejności musi wystąpić z wnioskiem do zakładu energetycznego o rozbudowę przyłącza. Po uzyskaniu pozytywnej decyzji dotyczącej nowych warunków przyłączeniowych, montuje instalację fotowoltaiczną a następnie dokonuje zgłoszenia do zakładu energetycznego.

7. Czy instalacja fotowoltaiczna generuje energię w pochmurny dzień?

Tak. W warunkach częściowego zachmurzenia instalacja fotowoltaiczna może wygenerować do 80% energii generowanej w bezchmurny dzień. W warunkach całkowitego zachmurzenia instalacja fotowoltaiczna generuje około 25% energii wytwarzanej w dzień bezchmurny.

8. Czy panele fotowoltaiczne są bezpieczne dla zdrowia?

Tak. Panele fotowoltaiczne nie wytwarzają żadnego promieniowania, za wyjątkiem pola elektromagnetycznego, którego natężenie jest mniejsze, niż natężenie pola wytwarzanego przez wiele domowych urządzeń elektrycznych.

9. Czy mogę sam wykonać montaż dachowej instalacji fotowoltaicznej?

W celu zachowania gwarancji producenta paneli montaż instalacji fotowoltaicznej powinien być wykonany przez doświadczonych monterów, posiadających odpowiednie uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego do projektowania i montażu systemów fotowoltaicznych. Warto również wziąć pod uwagę fakt, że kupując instalację do samodzielnego montażu, instalacja ta będzie obłożona 23% podatkiem VAT, natomiast kupując usługę montażową z instalacją fotowoltaiczną będzie ona obłożona 8% podatkiem VAT (dla gospodarstw domowych w których instalacja będzie montowana na budynkach mieszkalnych o powierzchni do 300m2). W drugim wariancie klient kupuje instalację o 15% taniej i zyskuje dodatkowe korzyści m.in. gwarancję, usługę serwisową czy ubezpieczenie.

10. Czy mogę wykonać remont dachu na którym są już położone panele fotowoltaiczne?

Remont dachu, na którym zainstalowane są panele fotowoltaiczne wymaga uprzedniego demontażu paneli. Konsekwencją samodzielnego demontażu może być uszkodzenie instalacji bądź porażenie prądem. Doprowadzi to również do utraty gwarancji. W razie potrzeby wykonania remontu dachu, na zlecenie naszych klientów wykonujemy demontaż instalacji i ponowne umieszczenie paneli na wyremontowanym dachu.

11. Ile czasu trwa wykonanie dachowej instalacji fotowoltaicznej?

Zaprojektowanie instalacji fotowoltaicznej razem z wizją lokalną trwa około tygodnia. Montaż dachowej instalacji fotowoltaicznej o mocy do 10 kWp jest wykonywany przez nas w ciągu jednego lub dwóch dni. Po zgłoszeniu gotowości odbioru instalacji fotowoltaicznej zakład energetyczny w ciągu kilku tygodni dokonuje weryfikacji poprawności podłączenia. Wrazie potrzeby, dokonuje wymiany licznika i wydaje zgodę na uruchomienie i przyłączenie instalacji do sieci.

12. Na jakim dachu mogę zainstalować panele fotowoltaiczne?

Większość dachów nadaje się do montażu paneli fotowoltaicznych. Panele można układać na dachach płaskich oraz spadzistych, pokrytych papą, dachówką ceramiczną, blachą, blachodachówką lub innymi materiałami. W zależności od rodzaju dachu i jego pokrycia, do montażu paneli wykorzystuje się inne systemy mocowań, które zapewniają szczelność poszycia dachowego i są odporne na działania niekorzystnych warunków atmosferycznych. Na terenie Polski maksymalną roczną produkcję energii elektrycznej ze statycznej instalacji fotowoltaicznej uzyskuje się gdy panele są skierowane na południe i nachylone w przedziale ok. 30-45 stopni. Jednak nawet w warunkach odbiegających od optymalnych, korzystanie z instalacji fotowoltaicznej może przynieść znaczące oszczędności kosztów energii elektrycznej.

13. Jaka jest żywotność paneli fotowoltaicznych?

Dobrej jakości panele fotowoltaiczne powinny działać bezawaryjnie przez więcej niż 25 lat. Większość producentów paneli fotowoltaicznych udziela 10-letniej gwarancji jakości i 25-letniej gwarancji na krzywą spadku wydajności.

14. Czy wraz z upływem czasu zmienia się wydajność paneli fotowoltaicznych?

Tak. Najbardziej popularne rodzaje paneli (polikrystaliczne i monokrystaliczne) tracą z czasem swoją wydajność. Proces ten przebiega jednak powoli i obecnie większość renomowanych producentów paneli fotowoltaicznych zapewnia oprócz gwarancji jakości także gwarancję krzywej spadku wydajności. Dobrej jakości panele zachowują po 10 latach ponad 90%, a po 25 latach ponad 80% pierwotnej wydajności.

15. Czy zimą trzeba odśnieżać panele fotowoltaiczne?

Nie. Złe wykonanie odśnieżenia paneli może doprowadzić do ich uszkodzenia. Śnieg zalegający na panelach fotowoltaicznych zsuwa się z nich samoistnie niedługo po ustaniu opadów, ponieważ rozgrzewające się panele powodują topnienie śniegu.

16. Jakie są koszty utrzymania mikroinstalacji fotowoltaicznej?

Instalacja fotowoltaiczna powinna przez wiele lat działać bezobsługowo. Producenci paneli fotowoltaicznych i falowników oferują obecnie gwarancje na 10 i więcej lat. Urządzenia wchodzące w skład instalacji fotowoltaicznej nie zawierają jakichkolwiek elementów ruchomych, które wymagałyby stałego serwisowania. Zalecane jest jednak, aby przynajmniej raz w roku dokonać przeglądu instalacji.

17. Czy panele fotowoltaiczne mogą ulec uszkodzeniu na skutek gradobicia?

Nie. Panele fotowoltaiczne są produkowane w taki sposób aby były odporne na gradobicie. Wymagania dotyczące odporności paneli na uderzenia są określone w obowiązujących normach budowlanych. Przed nieprzewidzianymi zdarzeniami można dodatkowo uchronić się poprzez zakup ubezpieczenia.

18. Po jakim okresie czasu zwróci się zakupiona mikroinstalacja fotowoltaiczna?

Wszystko zależy od tego w jakiej formie i na jakich zasadach oraz z jaką formą wsparcia (dotacją) została zakupiona. W najlepszym wariancie czy przy dotacji 75% - 3 lata, przy 50% - 5 lub 6 lat, bez dotacji nawet 10 lat. Okres zwrotu determinuje również wysokość obecnego rachunku za prąd który jest punktem odniesienia.

19. Jakie korzyści finansowe generuje domowa instalacja fotowoltaiczna?

Na pewno finansowe. Dobrze dobrana instalacja pod kątem zużycia energii może obniżyć rachunek za prąd nawet o 90%. Gospodarstwo domowe korzysta z taryfy G11 i średniorocznie płaci rachunek za prąd ok 2000zł czyli zużywa ok 2600kWh, jeśli zakupi instalację o mocy 3kWp, co roku oszczędzi ok. 1800zł, pozostaną koszty stałe takie jak abonament, opłata OZE czy opłata przejściowa w wysokości 200zł. Zakupując instalację można skorzystać z ulgi inwestycyjnej czy odpisać koszt instalacji w prowadzonej działalności. Zachęcamy do kontaktu w celu uzyskania więcej informacji.