Eko Impuls

Obniż swój rachunek za prąd o 90%

Instalacja fotowoltaiczna to ochrona przed wzrostem cen prądu

Własna instalacja fotowoltaiczna to niezależność i bezpieczeństwo energetyczne dla rodziny

Jesteś rolnikiem skorzystaj z ulgi inwestycyjnej 48% i kup instalację w abonamencie

Masz firmę? Obniż swój rachunek za prąd o 60% i bądź EKO

 Własna instalacja fotowoltaiczna to niższe koszty działalności, niższy rachunek za prąd

Skorzystaj z najlepszego leasingu na zakup instalacji fotowoltaicznej

Rynek energii słonecznej

 

Energetyka słoneczna była przez wiele lat niedoceniana i stosunkowo drogą technologią jak na warunki Polsce.

Energetyka słoneczna była przez wiele lat niedocenianą i stosunkowo drogą technologią, biorąc pod uwagę polskie realia.. Dotychczas panował mit iż nasłonecznienie w Polsce jest gorsze niż u naszych zachodnich sąsiadów, przez co takie źródło pozyskiwania energii uważano za nieopłacalne. Wbrew pozorom w naszym kraju panują bardzo dobre warunki pogodowe do rozwoju tego sektora. Dodatkowo wraz z rozwojem branży w Unii Europejskiej i na świecie, ceny komponentów spadły do poziomu akceptowalnego przez rynek. Tempo rozwoju tej branży dynamicznie rośnie, ok. 10-15% rocznie.

Nasłonecznienie Polski wg. Województw

Nasonecznienie Polski wg. Województw

Zaletą energetyki odnawialnej jest fakt jej niewyczerpalności (czyli jej odnawialność) w stosunku do złóż surowcowych (np. węgla, gazu czy uranu). Bez energii jak bez tlenu, ludzkość nie będzie wstanie żyć ponieważ uzależniliśmy się od niej – światem rządzi pieniądz elektroniczny, informacje w 90% przekazywane są za pomocą mediów elektronicznych, coraz więcej urządzeń elektronicznych wykorzystujemy w życiu codziennym. Dzięki temu zapotrzebowanie na prąd stale rośnie.

Branża OZE to jedna z najdynamiczniej rozwijających się branż na świecie. Liderami w tym segmencie są Niemcy. Do 2014 roku w samych Niemczech zainstalowano 37,5 GW mocy, co stanowiło 27% udział w całym bilansie energetycznym kraju. W 2014 roku dziennie przyłączano do sieci 3 MWp z instalacji fotowoltaicznych. Prosumentów czyli mikro wytwórców OZE w Niemczech jest przeszło 2 mln. Innymi liczącymi się graczami na tym rynku są takie kraje jak Włochy gdzie 16% energii pochodzi z OZE, Hiszpania, Czechy czy Wielka Brytania. W samym Zjednoczonym Królestwie na koniec 2014 roku było 460 tyś. mikro producentów którzy zainstalowali 2,39 GW mocy w instalacjach fotowoltaicznych.

Polska w segmencie mikroinstalacji PV zostaje daleko w europejskim tyle. Według danych URE w drugim półroczu 2014 roku było 600 mikroelektrowni fotowoltaicznych przyłączonych do sieci o łącznej mocy ponad 2,7 MWp. Na koniec 2014 roku w Polsce działały instalacje fotowoltaiczne o łącznej mocy ok. 6,9 MWp. Przepaść jaka jest między krajami UE a Polską, jest widoczna gołym okiem.

Rachunek za prąd niższy aż o 90%

 

Ustawa o odnawialnych źródłach energii z dnia 1 lipca 2016 wprowadza szereg korzyści dla przyszłych posiadaczy mikroinstalacji fotowoltaicznych. Kluczowym zyskiem płynącym z posiadania własnej instalacji jest możliwość znaczącego obniżenia rachunków za energię elektryczną kupowaną od zakładu energetycznego.

W myśl zapisów każdy właściciel instalacji fotowoltaicznej może dokonać bardzo korzystnego rozliczenia się z zakładem energetycznym z zakupionej energii, tj. na zasadzie net-meteringu czyli opustów. Net-metering dotyczy obecnie osób fizycznych i nie niestety na dzień dzisiejszy nie obejmuje przedsiębiorców. Od 1 lipca 2016 r. w ramach rocznych okresów rozliczeniowych posiadacz mikroinstalacji płaci na rzecz zakładu energetycznego wyłącznie za różnicę pomiędzy energią pobraną z sieci, a energią oddaną do sieci. Rozliczenie energii w ramach net-meteringu odbywa się w systemie tzw. opustu tj. rozliczenia różnicy między energią, którą posiadacz mikroinstalacji wyprodukował, a tą, którą pobrał z sieci elektroenergetycznej (w dowolnym momencie czasu). Właściciele instalacji do 10 kW od 1 lipca korzystać będą z opustu w stosunku 1 do 0,8 czyli za 1kWh wpuszczoną do sieci w nadwyżce odbiera 0,8kWh przy czym wraca do niego energia wraz z przesyłem, natomiast posiadacze mikroinstalacji od 10 do 40 kW w stosunku 1 do 0,7. Nie ma opłata dystrybucyjnych w systemie opustów. W rachunku pozostają jednak opłaty stałe w kwocie ok 200 zł rocznie (m.in. opłata abonamentowa, jakościowa, przejściowa i handlowa). Właściciel mikroinstalacji zapłaci za energię i dystrybucję tylko wtedy gdy zużyje więcej niż wyprodukuje instalacja. Zasadniczo przy właściwym dobraniu instalacji fotowoltaicznej wysokość rachunku za prąd spadnie aż o 90%.

 

shutterstock_103838363

Ochrona przed podwyżkami cen energii

 

Domową mikroelektrownię słoneczną można przyrównać do długoterminowego ubezpieczenia na życie. Pozwala bezpiecznie spać i nie martwić się na wyrost o wzrost cen energii a przez to pozwala lepiej planować domowy budżet.

Domową mikroelektrownię słoneczną można przyrównać do długoterminowego ubezpieczenia na życie. Dlatego, że pozwala bezpiecznie spać i nie martwić się na wyrost o wzrost cen energii a przez to umożliwia lepsze planowanie domowego budżetu. Jest to tym bardziej istotne, że na przestrzeni ostatnich 10-ciu lat cena energii elektrycznej rosła o 2,5% rok do roku wg danych z Głównego Urzędu Statystycznego.

Wzrost cen energii jest nieunikniony ponieważ Polska energetyka wymaga olbrzymich nakładów inwestycyjnych, w sumie do 2030 roku aż 300 mld zł. Nasuwa się istotne pytanie. Kto za to zapłaci?

Mając możliwość obniżenia rachunku za prąd o blisko 60% już teraz każdy z Nas może działać prewencyjnie na przyszłość. Posiadacze przydomowych instalacji fotowoltaicznych w znikomym stopniu odczują podwyżki prądu ponieważ będą w dużej mierze niezależni od dyktatu zakładów energetycznych.

Szacunkowy wzrost rachunku (ceny) za energię elektryczną w ciągu najbliższych 20 lat

zmiana-wysokosci-rachunku

Dodatkowy przychód ze sprzedaży nadwyżek energii

 

W myśl zapisów ustawy dotyczącej odnawialnych źródeł energii zakład energetycznych został zobowiązany do odkupu każdej ilości energii elektrycznej pochodzącej z różnic pomiędzy zużyciem a wytworzeniem w mikroinstalacjach fotowoltaicznych.

W myśl zapisów ustawy dotyczącej odnawialnych źródeł energii zakład energetycznych został zobowiązany do odkupu każdej ilości energii elektrycznej pochodzącej z różnic pomiędzy zużyciem a wytworzeniem w mikroinstalacjach fotowoltaicznych.

W założeniach każda mikroinstalacja fotowoltaiczna ma służyć zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego gospodarstwu domowemu które taką instalację zamontuje. Gospodarstwo część energii zużywa na własne potrzeby a nadwyżki w myśl zasady net-meteringu odsprzedaje lokalnemu zakładowi energetycznemu. Śmiało można przyjąć, że w znaczącej większości gospodarstw domowych będą występować nadwyżki produkcji.

Roczna produkcja energii elektrycznej przez instalację 3 kWp oraz zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie domowym (dom o powierzchni ok. 120m2).

Nasonecznienie Polski wg. Województw

Ile kosztuje instalacja fotowoltaiczna?

 

Naszym klientom oferujemy kompleksowe wykonanie instalacji fotowoltaicznej z najlepszych jakościowo komponentów. Jesteśmy wyspecjalizowanym i zgranym zespołem fachowców. Zajmujemy się całym procesem inwestycyjnym, począwszy od zaprojektowania, poprzez montaż aż po uruchomienie i oddanie instalacji do użytku.

Koszt zakupu kompletnej instalacji fotowoltaicznej wraz montażem zależy od wielu czynników, m.in. od:

 • rodzaju wykorzystanych komponentów (paneli fotowoltaicznych, inwertera, stelażu pod panele, okablowania),
 • sposobu montażu paneli (instalacja naziemna jest droższa od instalacji dachowej),
 • systemu montażowego (pionowy montaż paneli jest tańszy od montażu poziomego),
 • rodzaju dachu (montaż na dachu płaskim jest droższy niż na dachu spadzistym),
 • rodzaju pokrycia dachowego na którym będą montowane panele (montaż na dachu pokrytym dachówką ceramiczną jest droższy niż montaż na dachu pokrytym blachą lub blachodachówką),
 • miejsca montażu: instalacje PV montowane w bliskim sąsiedztwie i na budynkach mieszkalnych do 300m2 obłożone są 8% stawką podatku VAT, w przypadku pozostałych budynków stawka ta wynosi 23%.

 

W celu uzyskania precyzyjnych informacji o kosztach swojej instalacji zapraszamy do kontaktu z nami. Podczas rozmowy telefonicznej lub spotkania z naszym doradcą jesteśmy w stanie dokładnie oszacować koszt Państwa instalacji fotowoltaicznej.

Jak dokonać zakupu instalacji fotowoltanicznej?

 

Oferujemy swoim Klientom ponadstandardową usługę i obsługę. Oprócz samej sprzedaży kompletnej instalacji i jej montażu oferujemy możliwość sfinansowania zakupu instalacji. Każdy Klient ma możliwość zakupu i korzystania z mikroelektrowni słonecznej bez konieczności ponoszenia z góry pełnych jej kosztów zakupu.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku i Naszych Klientów, którzy chcą skorzystać ze stawek gwarantowanych, oferujemy wsparcie finansowe- produktowe, dzięki któremu każdy może zacząć odnosić wymierne korzyści płynące z posiadania mikroelektrowni słonecznej bez opłat wstępnych. Umożliwiamy Naszym Klientom dokonanie zakupuinstalacji z rozłożeniem ceny zakupu nawet na 15 lat. To co wyróżnia naszą ofertę:

 • brak opłat wstępnych
 • długi okres finansowania – 5-10-15 lat
 • dopasowanie cenowe i jakościowe instalacji do wymagań klienta
 • Eko Impuls w okresie obowiązywania umowy serwisuje i w razie potrzeby naprawia na własny koszt instalację,
 • przez cały okres trwania umowy instalacja fotowoltaiczna jest ubezpieczona na własny koszt przez Eko Impuls
 • po zakończeniu trwania umowy instalacja przechodzi na własność klienta bez ponoszenia dodatkowych opłat

 

W celu dokonania zakupu instalacji zapraszamy Państwa do bezpośredniego kontaktu z nami lub naszym przedstawicielami w regionie. Przedstawimy ofertę, dokonamy wyceny, właściwie dobierzemy komponenty oraz przygotujemy stosowną umowę. Pozwoli to Państwu podjąć decyzję o zakupie instalacji w Eko Impuls.